Onze Visie

 

Visie:
Re-integratie betekent letterlijk; iets weer laten functioneren.
Hier ontstaat meteen de vraag; wat is dat dan functioneren?
Wij geloven dat functioneren betekent: Iemand participeert vanuit zijn eigen motivatie.

Wij werken met een positief mensbeeld en hebben de overtuiging dat ieder mens een bijdrage wil leveren aan de maatschappij. Dat kan in betaalde arbeid maar ook de zorg voor een familielid zijn. Dat kan op grootschalig niveau door de ambitie te hebben om een zeer succesvol bedrijf te leiden maar ook op microniveau door altijd wat extra boodschappen mee te nemen voor de buren.
Voor ons is het allerbelangrijkste om mensen te zien voor wat ze zijn in plaats van nummers die omhoog moeten doorstromen in betaalde arbeid

Wij zien dat Iedereen een eigen talent heeft en dat iedereen kan meedoen. Iedereen verdient een kans.
Onze visie is om te kijken naar datgene wat er echt speelt en mensen zo dusdanig begeleiden dat ze hierna zelfstandig hun weg weten te vinden.

Missie:
Op lokaal niveau begeleiding bieden zodat iedereen de kans krijgt om vanuit zijn eigen motivatie een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Daarnaast hechten wij veel belang aan inspraak vanuit de klant over de inhoud en methode van onze trainingen. En deze wordt dan ook zeer gewaardeerd. Onze trainingen en begeleiding worden dan ook samen met de klant vormgegeven en alle leerpunten die hieruit voor komen worden weer gedeeld in een Kennisbank zodat we datgene wat werkt steeds weer innoverend kunnen toepassen.
Tevens wordt constant de verbinding met het lokale bedrijfsleven gezocht. We zijn verbonden met verschillende stichtingen en netwerkgroepen om ervoor te zorgen dat we in gesprek blijven met ondernemers en hen ondersteunen in het vinden van goed personeel, luisteren naar wat er zich daadwerkelijk afspeelt op de werkvloer en met een praktische oplossing te komen. In gesprek gaan met stichtingen, organisaties en instanties die er dezelfde idealen op na houden. Deze krachten te bundelen en datgene doen waarvoor we nodig zijn: Mensen verder te helpen.