Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding:
Er kunnen zich allerlei maatschappelijke, psychische en sociale problemen voordoen die ervoor zorgen dat werken en/of participeren moeizaam verloopt of tijdelijk onmogelijk is.
De thuisbegeleiding is erop gericht om problemen in de thuissituatie van mensen te stabiliseren en/of te verbeteren, het uiteindelijk doel is vergroten van zelfstandigheid en (arbeids)participatie.
Met een team van opgeleide professionals zorgen wij ervoor dat onze hulp wordt ingezet vanuit het Sociaal Wijkteam, huisarts, UWV of werkgevers.
We onderhouden contacten met andere hulpverleners en betrokkenen.

 

Werkwijze:
Samen met jou stellen wij een plan op met daarin de beoogde doelen.
Hierin komen de hulpvragen aan bod en wordt een stappenplan gemaakt voor wat betreft dag- en weekplanning.

Jij blijft altijd regie houden over je eigen plan.


Wat maakt de thuisbegeleiding vanuit Het Wijkbedrijf uniek:

  • Laagdrempelig, maatwerk, kleinschalig, betrokken
  • Ervaringsdeskundige begeleiders
  • Wij weten wat er speelt in de wijk, kennen de sociale kaart van Dukenburg/Lindenholt
  • Verschillende professionals onder een dak zoals: jobcoach, loopbaanbegeleider, re-integratiedeskundige, trajectbegeleider, thuisbegeleider, budgetcoach, arbeidsdeskundige en jurist.
  • Samenwerking met andere hulpverleners en zorgaanbieders
  • Ons uitgangspunt is: niet zorgen voor, maar zorgen dat!

 

De begeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO via de gemeente. De indicatie wordt bij het Sociaal Wijkteam aangevraagd.